Til sagsbehandleren og kommunen

Teenageproblemer tilbyder, som led i at fremme den unges sundhed og trivsel, rådgivningsforløb med henvisning til servicelovens § 46, stk.2, 3 og 4.

Et forløb hos teenageproblemer foregår enten som individuelle samtaler med den unge, samtaler med hele familien eller som gruppeforløb – eksempelvis med fokus på rusmiddelproblematikker.

Endvidere tilbydes med henvisning til servicelovens § 11, stk.4 kortere samtaleforløb a 3-5 gange.

Endeligt tilbydes med henvisning til servicelovens § 52, stk.3 længere samtaleforløb a 10-15 gange.

Teenageproblemer arbejder ud fra tanken om progression med udgangspunkt i nøgleordene: Relation – Inklusion – Motivation.

Derfor kan et forløb hos teenageproblemer hjælpe med at sikre den unges mulighed for personlig udvikling og trivsel samt at opbygge kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk.

Priser:
Individuel rådgivning 400 kr. pr. time
Individuelt samtaleforløb af 3-5 gange 375 kr. pr. time
Individuelt samtaleforløb af 10-15 gange 350 kr. pr. time
Familierådgivning 500 kr. pr. time
Gruppeforløb 350 kr. pr. time pr. deltager