Sorggrupper

– Ved skilsmisse, sygdom og død.

Teenageproblemer tilbyder en en fremstrakt hånd til et ungt menneske i sorg. Har dit barn mistet en mor eller far, kan det være en hjælp at fortælle sin historie og samtidig tale med andre, der står i en lignende situation.

Et sorggruppeforløb hos teenageproblemer betyder ikke, at sorgen forsvinder, men det kan være med til at give nogle redskaber til at tackle den proces, man som ungt menneske går igennem, når man har mistet en, man var tæt på.

Teenageproblemer tilbyder tre forskellige forløb. Èt hvor de unge er i risiko for at miste ved skilsmisse, Et andet hvor de unge er i risiko for at miste ved sygdom og et tredje hold hvor de unge har mistet.

Begge forløb foregår som gruppesamtaler, hvor minimum 4 og maximum 8 unge i alderen 12-18 år kan bearbejde deres sorg. Sorgen er individuel og kan ikke sammenlignes med andres sorg, men den kan bearbejdes i fællesskab med andre, som man kan spejle sig i og lade sig inspirere af.

Som uddannet sorggruppeleder hos Kræftens bekæmpelse er det mig der sidder for bordenden og styre processen fra start til slut. Det er vigtigt, at de unge ikke sidder med en følelse af, at de skal møde op med oplæg eller en historie. Derfor vil det være mig, der spørger og guider i samspil med det humør, som den enkelte har på dagen.

Mange af de unge oplever venner og familiemedlemmer, der i bedste mening, giver udtryk for, ‘at de godt forstår, hvordan man har det’, eller ‘at de godt kan sætte sig ind i situationen’. Det kan de ofte ikke.

Derfor er det givende at sidde med andre unge, der rent faktisk er i den samme situation, fordi de kan komme med ovenstående udsagn og mene det.