Om teenageproblemer.dk

Christian Arnth Jørgensen
Coach og vejleder

Gennem hele min karriere har jeg arbejdet ud fra devisen om, at den unge selv har ressourcerne til at løse sine udfordringer. Sommetider har den unge og eller dennes familie bare brug for hjælp til at finde de ressourcer frem og bruge dem hensigtsmæssigt.

Det har også været min motivation til at lave teenageproblemer.dk. Jeg tror nemlig på, at rigtig mange problemer kan løses gennem samtale og rådgivning.

Jeg er uddannet folkeskolelærer med en videreuddannelse som coach og vejleder.

Jeg har gennem mere end 15 år tilegnet mig stor erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier .

Jeg underviser til daglig de ældste klasser i historie, samfundsfag og matematik. Udover normalundervisningen arbejder jeg også som social inklusionslærer i folkeskolen i skolens AKT-team (Adfærd, Kontakt og Trivsel).

Endvidere er jeg ansat som SSP-medarbejder, hvor jeg både har kontakt til min egen skoles unge, men også et bredere udsnit af den københavnske ungdom, som vi tager ud og snakker med om aftenen eller i weekenden på de steder, hvor de unge opholder sig.

Gennem de seneste år har jeg fungeret som rådgiver i flere kommunale samtalegrupper omkring uddannelsesfastholdelse, rusmiddelproblematikker og selvværdsopbygning.

Derudover har jeg i knap 10 år arbejdet som frivillig i Ungdommens Røde Kors, hvor jeg har været leder af sommerlejre for udsatte børn og unge mellem 14 og 18 år. Det har givet mig et unikt indblik i de problematikker, der opstår i børn og unges liv.

Med venlig hilsen
Christian Arnth Jørgensen.

 

Oversigt over kurser/uddannelser:

• Uddannet Access Bars behandler, 2020

• Uddannet Narrativ Coach og vejleder, 2020

• Uddannet sorggruppeleder, Kræftens Bekæmpelse, 2018

• Kompliceret sorg hos børn og unge, 2016

• Uddannet NADA-behandler, 2015

• Uddannet TFT/EFT-behandler, 2015

• Teenagehjernens udvikling, 2015

• AKT-uddannelsen, 2011

• Udfordring af negative tanker, 2010

• Krisepsykologi 2 – overbygning, 2009

• Krisepsykologi, 2008

• Cutting og andre selvskader – om unge der skader sig selv med vilje, 2008

• Når smerten bliver for voldsom – Cutting og anden selvskade, 2007

• Tab, forandring og livsmod, 2007

• Modstand og forsvarsmekanismer, 2007

• Når livet er svært – samtale i øjenhøjde med en teenager, 2007

• Truede børn – omsorgssvigt, 2006

• Krisepsykologi, 2006

• Mødet med det kriseramte barn, 2005

• Psykisk og fysisk førstehjælp, 2003