Individuel rådgivning

Rådgivning hos teenageproblemer.dk foregår som individuelle samtaler.

En samtale hos teenageproblemer.dk er ikke en terapeutisk behandling, men derimod en samtale af rådgivningsmæssig karakter mellem den unge og den personlige rådgiver.

Grundholdningen er, at den unge selv rummer løsningen til sine egne problemer, men ”blot” skal hjælpes til at få disse afdækket og få dem set i en ny sammenhæng.

Dette gøres ved at etablere en god relation mellem rådgiver og den unge, således at den unge føler sig set, hørt og forstået.

Så rådgivning handler i virkeligheden ikke om at give gode råd, men om at bistå den unge eller den enkelte gruppe med at øge indsigten og finde redskaber og handlemuligheder i løsningen på deres udfordringer.

Pris 700kr.