Individuel coaching og vejledning

Coaching og vejledning hos din teenager foregår som individuelle samtaler.

En samtale hos din teenager er ikke en terapeutisk behandling, men derimod en professionel samtale, forstået på den måde, at jeg coacher og vejleder og ikke mindst skaber forståelse hos den unge med de udfordringer der er, men altså ikke udøver terapi.

Grundholdningen er, at den unge selv rummer løsningen til sine egne problemer, men ”blot” skal hjælpes til at få disse afdækket og få dem set i en ny sammenhæng.

Dette gøres ved at etablere en god relation mellem den unge og mig, således at den unge føler sig set, hørt og forstået.

Så coaching og vejledning handler i virkeligheden ikke så meget om at give gode råd, men om at bistå den unge eller den enkelte gruppe med at øge indsigten og finde den unges egne ressourcer, redskaber og handlemuligheder i løsningen på  udfordringerne.

Pris 800kr.