Hvordan kan teenageproblemer hjælpe familien?


Teenageproblemer hjælper jer med at styrke jeres relationer gennem samtaler om jeres udfordringer. Gennem afdækning af jeres konfliktniveau sætter vi fokus på hvad det er der ikke fungerer og hvad I kunne tænke jer skulle være anderledes.


Teenageproblemer hjælper jer med at se på specifikke problemstillinger i forhold til jeres teenager. Vi snakker de unges sprog og kan derfor hjælpe med at ”oversætte” det der bliver sagt. Vi er eksperter i at komme rundt om udsagn som ”Det ved jeg ikke” og ”fint” – Vi hjælper med andre ord med at komme bag om budskabet, og giver et bud på hvad kan I gøre som forældre og hvad kan jeres teenager kan gøre?

Teenageproblemer kan hjælpe jeres familie hvis I står i en akut situation. Måske vil jeres teenager ikke gå i skole, trækker sig fra fællesskabet, bliver trist og stille eller modsat voldsomt vred og ophidset. Vi lægger i fællesskab en plan for hvad kan skal gøres og hvilke instanser (f.eks. lærere, SSP, studievejleder, ledelse eller kommune) der i givet fald skal kontaktes.

Familierådgivning er et tilbud om mandagen fra 18-21, eller weekend efter aftale.

Pris 1995kr.